Duurzaam bouwen

Een nieuwe manier van bouwen

De noodzaak van
duurzaam bouwen

De huidige manier van bouwen is vervuilend en inefficiënt. De productie en het gebruik van beton zijn verantwoordelijk voor maar liefs 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door fabricage op de bouwplaats ontstaat vaak een lang bouwproces, met veel transportbewegingen en geluidsoverlast, zowel bij de bouw als de sloop. Budgetten en bouwtijden worden bovendien structureel overschreden. Ondertussen hebben we te maken met een enorme klimaatopgave, terwijl de bouwvraag alleen maar toeneemt.

Waarom bouwen met hout duurzaam is

Door te bouwen met hout sorteert Treetek voor op de onvermijdelijke grondstoffentransitie in de bouw. Hout is een hernieuwbare grondstof die CO2 opslaat. Hout is lichter, waardoor het aantal transportbewegingen flink afneemt en er lichtere funderingen nodig zijn. Bovendien kunnen houten gebouwen gemakkelijk worden gedemonteerd, verplaatst en gerecycled. Elke kubieke meter die met hout wordt gebouwd in plaats van met beton, scheelt ruim een ton CO2-uitstoot. Kortom: bouwen met hout is het laaghangend fruit voor de energietransitie én de stikstofcrisis.

Cross Laminated Timber (CLT)

Een veelgebruikt houtbouwproduct voor gebouwconstructies is Cross Laminated Timber (CLT), ook wel kruislaaghout genoemd. Door het kruislings verlijmen van houten latten, wordt het zet- en krimpgedrag geminimaliseerd en ontstaat een stevig en vormvast bouwmateriaal, dat veel ontwerpvrijheid biedt. CLT zorgt voor lichte constructies van hoge kwaliteit, die sneller en efficiënter gerealiseerd kunnen worden.

Bekijk alle voordelen van bouwen met hout