Certificering

We zijn in het bezit van het ISO 9001:2015 certificaat. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en wordt gebruikt om te toetsen of we maximale invulling geven aan de wensen en eisen van onze opdrachtgevers, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving én de eisen die wij onszelf stellen.
Daarnaast bezitten wij ook het PEFC certificaat. Het internationale PEFC keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft.

Bekijk hier het PEFC certificaat

Bekijk hier het ISO certificaat