Werkwijze

Een integraal bouwproces

Dankzij ons voorbereidingsproces is de bouwplaats geen plek meer voor fabricage, maar alleen nog voor montage. Bij elke stap in het proces wordt de architect, projectontwikkelaar en/of aannemer nauw betrokken.

Het proces

Het Treetek-proces in vier stappen:

 1. Design
  We inventariseren de wensen en eisen van de opdrachtgever en komen samen tot een functioneel, technisch en architectonisch ontwerp.
 2. Engineering
  In samenwerking met de architect maken we de vertaling naar een integraal model in BIM.
 3. Fabricage
  Door software aangestuurde productie en realisatie van de verschillende onderdelen.
 4. Montage
  Op de bouwplaats wordt het gebouw gemonteerd. Desgewenst zorgen we daarna voor gebouwbeheer en na de levensfase van het gebouw voor demontage en recycling.

Vrijwel alle keuzes worden in de eerste twee stappen gemaakt. Dat vraagt om vroegtijdige besluitvorming omtrent installaties en kopersopties.

Herkomst en regeneratie van het hout

Het hout dat Treetek gebruikt is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in onder andere Scandinaviƫ, Oostenrijk en Duitsland. We werken alleen met leveranciers die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van duurzaamheid. Door selectief en gericht te kappen, ontstaat ruimte voor andere bomen om te groeien en neemt de biodiversiteit toe. Over het hele proces bezien wordt er meer CO2 opgeslagen dan uitgestoten.

bekijk projecten